La pell reflexa l’estat de salut, benestar i l’aspecte social de cadascun.  Es objecte de totes les atencions perquè la seva aparença correspon a la percepció  d’un estàndard “ideal” de cada persona.

El color de la pell és degut a un pigment  melanina (pigment produït per unes cèl·lules anomenades melanòcits). L’activitat d’aquest pigment és molt important, ja que assegura la coloració de la pell i protegeix dels efectes negatius dels rajos solars (bronzejat).

Una alteració funcional dels melanòcits pot engendrar localment una producció excessiva de melanina i fer aparèixer sobre el rostre, les mans i/o l’escot  taques  marrons poc estètiques. Quan la producció de melanina és constant i regular, la pigmentació de la pell és equilibrada i homogènia.

Factors que poden alterar la melanina.

-Una alteració de l’activitat hormonal.

-Una exposició als rajos UVA sense una protecció adequada.

Diferents pigments en la pell.

Les alteracions funcionals de les glàndules suprarenals (glàndules endocrines), afavoreixen una coloració metàl·lica “bronze” en la pell.

-Una coloració groga de la pell s’identifica normalment amb problemes hepàtics .Un excés d’un pigment biliar anomenat bilirubina, que es troba a la bilis, passa a la sang i es diposita als teixits fent aparèixer una coloració grogosa verdosa.

Cloasma (Màscara d’Embaràs). Es tracta de la concentració localitzada de melanina, formant taques pigmentàries amb formes irregulars, que trobem habitualment en la cara. Aquestes es desenvolupen en casos d’afeccions uterines, anèmia, etc…, però sobre tot durant l’embaràs.

Les taques i l’envelliment.

Desprès dels 50, els efectes del temps, els canvis hormonals (menopausa) i l’envelliment hormonal modifiquen l’aspecte de la pell. L’epidermis perd una part del seu gruix i la melanina es concentra provocant que les taques surtin a la superfície i siguin més evidents.

Com previndre les taques.

No sempre es pot, però podem ajudar a que surtin amb menys intensitat i quantitat.

L’enemic número ú es el sol, sempre que ens exposem ho hem de fer amb un factor de  protecció solar alt, i intentar que l’exposició no sigui molt prolongada i evitar les hores de sol més intenses.

Evitar medicaments fotosensibles quan prenem el sol, antibiòtics, antiinflamatoris, medicaments amb vitamina A, alguns antidepressius, etc…. També tenir en conte que la presa d’anticonceptius afavoreix moltíssim la formació dels cloasmes.

Evitar cosmètics sensibilitzants per la pell quan prenem el sol, com l’àcid retinóic, “peelings” agressius en general, alguna vitamina C, etc….

Tractaments mes adequats.

Els tractaments estètics per les taques són  dels menys  agraïts que hi ha, sobre tot quan es tracta de taques internes provocades per transtorns hormonals o patologies orgàniques.

Després d’un bon diagnòstic el tractament més adequat dependrà del tipus de taca i de la causa que l’ha provocat.

Laser IPL.

Peelings mèdics, com pot ser TCA. (àcid tricloroacétic)

Biopeelings vegetals de gran activitat i descamació.

Despigmentants tòpics d’us domiciliari amb molt bons resultats sense produir sensibilitat en la pell.

L’important  per un bon resultat és fer una bona combinació de les diferents  tècniques.

El diagnòstic es gratuït

Sant Martí de Tous, 37

08700 Igualada, Barcelona

Tel. 93 804 62 02 / info@yvettepons.com

www.yvettepons.com /  www.noticias.esteticayvettepons.com