Com ja he explicat en altres ocasions, soc una enamorada de les tècniques naturals. La meva inquietud és la de buscar i experimentar tractaments innovadors que tinguin un fonament a l’hora de treballar, i que respectin la naturalesa del funcionament orgànic, fisiològic i bioquímic cel·lular de les persones.
Quan vaig començar a estudiar medicina xinesa fa 8 anys, es va incentivar la meva inquietud en conèixer tècniques vinculades amb la medicina xinesa.
El lífting acupuntural o rejoveniment acupuntural, és una teràpia per reduir, minimitzar i corregir les arrugues i flacciditat de la pell.
Encara que a E.E.U.U es va introduir ja fa vint anys com alternativa a tractaments quirúrgics, a Espanya, és una tècnica que va començar fa relativament poc i “som pocs els terapeutes que la realitzem”.
L’origen d’aquesta tècnica es remunta a Xina en la dècada dels anys 70, quan es tractaven pacients en l’hospital de Medicina Xina de Pekín, per tractar les paràlisis facials i es van donar conta que disminuïen les arrugues, augmentava l’elasticitat de la pell, la lluminositat i millorava l’acne i la visió.

Causes de l’envelliment
El doctor xinés Quiangui Zhou (professional del lífting facial), afirma que “ en la cara hi ha molts punts d’energia vinculats a meridians d’acupuntura que comuniquen tot el cos, degut a això, alteracions del nostre estat orgànic o emocional es manifesten en la cara, amb arrugues prematures, olleres, potes de gall…
Vol dir que les arrugues prematures es poden produir per moltes causes, per exemple:
· Descuidar l’alimentació.
· Falta d’exercici.
· Fumar.
· Exposició solar inadequada o exagerada.
· Descans insuficient.
· Depressions constants
· Estrès laboral per estudis, etc.

Avatatges del lifting facial
Mitjançant l’ estimulació dels punts de la cara s’ aconsegueix estimular, reequilibrar i reforçar òrgans interns (fetge, ronyons, pulmons, etc.)
· Es produeix una nutrició i tonificació del teixit.
· Augmenta la producció local de col·lagen.
· Millora la circulació sanguínia i limfàtica.
· Permet al cos reforçar el seu poder d’ auto reparació cel·lular.
· Estimula i restableix la salut i harmonia d’ òrgans interns.
· Pot arribar a ser un bon tractament per l’ estrès i problemes de vista.
· Els resultats es noten ràpidament i no obliguen a amagar-se de la vida social.
· No té efectes secundaris ni contraindicació, ni tant sols en l’ embaràs.

PROTOCOL:
Nombre de sessions: entre 12 i 16 (en funció de l’ edat de la persona). A raó de dues
sessions a la setmana, les tres primeres setmanes, i posteriorment continuar amb una sessió setmanal fins a acabar el tractament.

…………………………………………………………………

Como ya he explicado en otras ocasiones, soy una enamorada de las técnicas naturales. Mi inquietud es la de buscar y experimentar tratamientos innovadores que tengan fundamento, y que respeten la naturaleza del funcionamiento orgánico, fisiológico y bioquímico celular de las personas.
Comenzar a estudiar medicina china, hace ya 8 años, incentivó mi inquietud por conocer y dominar técnicas vinculadas con ésta.
El lífting acupuntural o rejuvenecimiento acupuntural, es una terapia para reducir, minimizar y corregir las arrugas y flacidez de la piel.
A pesar de que en los E.E.U.U se introdujo hace ya más de veinte años como alternativa a los tratamientos quirúrgicos, en España, es una técnica que se comenzó a practicar hace relativamente poco tiempo y “somos pocos los terapeutas que la realizamos”.
El origen de esta técnica se remonta a la China de los años ’70, cuando en el hospital de Medicina China de Pekín, trataban pacientes víctimas de parálisis faciales. Se dieron cuenta que también disminuían las arrugas, aumentaba la elasticidad y luminosidad de la piel, y mejoraba el acné y la visión.

Causas del envejecimiento
El doctor chino Quiangui Zhou (profesional del lífting facial), afirma que “en la cara hay muchos puntos de energía vinculados a meridianos de acupuntura que comunican todo el cuerpo, debido a esto, alteraciones de nuestro estado orgánico o emocional se manifiestan en la cara, con arrugas prematuras, ojeras, patas de gallo…

Es decir, que las arrugas prematuras se pueden producir por muchas causas, por ejemplo:
· Descuidos en la alimentación.
· Falta de ejercicio.
· Fumar.
· Exposición solar inadecuada o exagerada.
· Descanso insuficiente.
· Depresiones constantes
· Estrés laboral o por estudios, etc.

Ventajas del lifting facial
Mediante la estimulación de los puntos de la cara, se consigue estimular, reequilibrar y reforzar órganos internos (hígado, riñones, pulmones, etc.)
· Se produce una nutrición y tonificación del teijido.
· Aumenta la producción local de colágeno.
· Mejora la circulación sanguínea y linfática.
· Permite al cuerpo reforzar su capacidad de auto reparación celular.
· Estimula y restablece la salud y harmonía de los órganos internos.
· Puede llegar a ser un buen tratamiento para el estrés y los problemes de vista.
· Los resultados se noten rápidamente y no obligan a esconderse de la vida social.
· No tiene efectos secundarios negativos ni contraindicación, ni siquiera durante el embarazo.

PROTOCOLO:
Número de sesiones: entre 12 y 16 (en función de la edad de la persona). A razón de dos sesiones a la semana, las tres primeras semanas, y posteriormente continuar con
una sesión semanal hasta acabar el tratamiento.