Els envejables 60 centímetres i la famosa “cintura d’abella” han marcat un prototip ideal, però molt difícil d’aconseguir.
Els parts, contínues variacions de pes, fins i tot cremades, poden provocar un ventre despenjat, excés de teixit gras i en moltes ocasions estries.
Aquest problema s’agreuja quan la nostra genètica ens ha dotat d’una morfologia corporal androide ( en forma de poma), comuna en els homes i en moltes dones. Aquesta morfologia corporal tendeix que s’acumuli el greix en la part superior del cos, tronc, tòrax, espatlles i braços, i normalment sol estar relacionat amb problemes metabòlics.
Sigui la raó que sigui, la qüestió és que si no ens sentim a gust amb el petit flotador que ha sortit en el nostre ventre i no ens reconeixem davant del mirall, podem recórrer a diferents tractaments estètics per aconseguir-ho.

Tractament Yvette Pons

Jo proposo un bon diagnòstic morfològic per esbrinar quina és la causa interna que està provocant aquesta tendència en cada persona, tenint en compte sempre, els factors externs que la poden agreujar. Seguidament començar a treballar sobre el problema, equilibrant tota la part metabòlica, accelerant l’eliminació dels greixos, regulant el funcionament del budell, estimulant el col·lagen i tonificant la musculatura. Per aconseguir un bon resultat, combinem diferents tècniques manuals i mecàniques, i principis actius microencapsulats, amb gran poder de penetració.

El meu secret

Si sempre tens el ventre inflat per culpa dels gasos, fes-te una infusió
abans de dinar i abans de sopar, de melissana, espígol, comí, fonoll i anís.

Recomano

– Enfortir tota la musculatura del nostre cos , abdominal i lumbar, perquè són els muscles que sostenen l’estructura del cos. El tractament estrella són els abdominals hipopressius.
Estabilitzant el nostre cos aconseguirem mobilitzar tots els grups musculars, allargant-los i enfortint-los. Aquets exercicis afavoreixen molt la reducció del ventre i cintura gràcies a la
tonificació muscular. Però si hi ha ha adipositats de greix i/o flacciditat de la pell, s’ha de recórrer al tractament estètic.
– Reduir els nivells d’hidrats de carboni (farines refinades, dolços), els alts nivells de glucèmies agreugen l’acumulació de greix en el ventre.
– Aplicar a diari una bona crema reafirmant.
– Augmentar els nivells de fibra en l’alimentació, per afavorir el trànsit intestinal.
– Estar sempre pendents de la postura, esquena recta i abdominals contrets. Evitarem la
deformació del ventre endavant.
– Realitzar cada vespre abans d’anar a dormir, 20 respiracions diafragmàtiques molt lentes, per afavorir la digestió.

………………………………………………………………………………………………………………..

Los envidiables 60 centímetros y la famosa “cintura de abeja” han marcado un prototipo ideal, pero muy difícil de conseguir.
Los partos, las contínuas variaciones de peso, incluso las quemaduras, pueden provocar un vientre fláxido, exceso de tejido graso y en muchas ocasiones, estrías.
Este problema se agrava cuando nuestra genética nos ha dotado de una morfología corporal androide (en forma de manzana), habitual en los hombres y en muchas mujeres. Esta morfología corporal tiende a que se acumule la grasa en la parte superior del cuerpo, tronco, tórax, hombros y brazos, y normalmente suele estar relacionado con problemas metabólicos.
Sea por la razón que sea, la cuestión es que si no nos sentimos a gusto con el pequeño flotador que ha salido en nuestro vientre y no nos reconocemos delante del espejo, podemos recurrir a diferentes tratamientos estéticos para conseguirlo.

Tratamiento Yvette Pons

Yo propongo un buen diagnóstico morfológico para averiguar cuál es la causa interna que está provocando esta tendencia en cada persona, teniendo en cuenta siempre, los factores externos que la pueden agravar. Seguidamente comenzar a trabajar sobre el problema, equilibrando toda la parte metabólica, acelerando la eliminación de las grasas, regulando el funcionamiento del intestino, estimulando el colágeno y tonificando la musculatura. Para conseguir un buen resultado, combinamos diferentes técnicas manuales y mecánicas, y principios activos microencapsulados, con gran poder de penetración.

Mi secreto

Si siempre tienes el vientre hinchado por culpa de los gases, hazte una infusión
antes de comer y antes de cenar, de melisana, lavanda, comino, hinojo y anís.

Recomiendo…

– Reforzar la musculatura del nuestro cuerpo, abdominal y lumbar, porque son los músculos que sostienen la estructura del cuerpo. El tratamiento estrella son los abdominales hipopresivos.
Estabilitzando nuestro cuerpo conseguiremos movilizar todos los grupos musculares, alargándolos y reforzándolos. Estos ejercicios favorecen mucho la reducción del vientre y cintura gracies a la tonificación muscular. Pero si hay adiposidades de grasa y/o flacidez de la piel, hay que recurrir al tratamiento estético.
– Reducir los niveles de hidratos de carbono (harinas refinades, dulces), los altos niveles de glucemias agravan la acumulación de grasa en el vientre.
– Aplicar a diario una buena crema reafirmante.
– Aumentar los niveles de fibra en la alimentación, para favorecer el tránsito intestinal.
– Estar siempre pendientes de la postura, espalda recta y abdominales contraidos. Así evitaremos la deformación del vientre hacia adelante.
– Realizar cada noche, antes de ir a dormir, 20 respiraciones diafragmáticas muy lentas, para favorecer la digestión.