Fa deu anys que estic especialitzada en diagnòstics morfològics i en tècniques manuals especialment estudiades per ajudar a reequilibrar totes les funcions orgàniques i fisiològiques del cos.

Fins ara he tingut fantàstics resultats en els meus tractaments estètics, però acabo d’introduir un mètode molt específic de massatge desenvolupat per Elizabeth Dicke en Alemanya (1929) en col · laboració amb Wolfgang Kohlrausch i perfeccionat per Hede Teirich-Leube.

Aquesta tècnica manual actua sobre el teixit conjuntiu i connectiu estimulant les zones reflexes dels òrgans, activant la micro-circulació, la creació de noves cèl·lules de col·lagen i elastina i accelerant la metabolització i eliminació del greix i líquids retinguts.
L’acció del massatge reflexógeno determina una sèrie de respostes, ja que les cèl · lules del cos humà estan connectades entre si i està acceptat científicament que el teixit connectiu, (fibril · lar, reticular o elàstic) és un sistema que connecta tots els sistemes del cos.

L’estimulació dels receptors cutanis transmeten el senyal des de les fibres neurosensorials fins les sortides posteriors de la medul · la espinal i en un complicat procés en el qual la informació es dirigeix ??cap al sistema neurovegetatiu, provocant respostes locals.

El massatge també produeix un efecte de reorganització sobre la micro circulació, de producció de noves cèl · lules de col · lagen i elastina. En resum, actuant només sobre la pell s’obtenen respostes reflexes en vísceres i músculs.

Indicacions: En tots aquells casos que es necessiti reduir pes, greix general o localitzat, cel·lulitis i flaccidesa.
Zones: Es pot realitzar localment en abdomen, braços, glutis, cuixes…, o en tot el cos en general.
Resultats: – Eliminació de la retenció de líquids.
– Entre un 40 % i un 60% de reducció del greix general o en zones localitzades.
– Desapareix la pesadesa de les cames i el dolor degut a la mala circulació.
– Augmenta la producció del col·lagen i elastina de la pell millorant moltíssim la flacciditat de braços, abdomen, cames, glutis…
– La cel·lulitis millora entre un 75% i un 85%.
Època de l’any: Es pot realitzar en qualsevol època.

Si vols saber més sobre aquest tractament, vine al nostre institut. T’assessorarem sense compromís.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Masaje reflexógeno de la Dra. Elizabeth Dicke

Hace diez años que estoy especializada en diagnósticos morfológicos y técnicas manuales especialmente estudiadas para ayudar a reequilibrar todas las funciones orgánicas y fisiológicas del cuerpo.
Hasta ahora he tenido fantásticos resultados con mis tratamientos estéticos, sin embargo, acabo de incorporar un método muy específico de masaje, desarrollado por Elizabeth Dicke en Alemania (1929) en colaboración con Wolfgang Kohlrausch y perfeccionado por Hede Teirich-Leube.
Esta técnica manual actúa sobre el tejido conjuntivo y conectivo estimulando las zonas reflejas de los órganos, activando la micro-circulación,
la creación de nuevas células de colágeno y elastina y acelerando la metabolización y eliminación de la grasa y líquidos retenidos.
La acción del masaje reflexógeno determina una serie de respuestas, ya que las células del cuerpo humano están conectadas entre sí, y está aceptado científicamente que el tejido conectivo, (fibrilar, reticular o elástico) es un sistema que conecta todos los sistemas del cuerpo.
La estimulación de los receptores cutáneos transmiten la señal desde las fibras neurosensoriales hasta las terminaciones posteriores de la mádula espinal y en un complicado proceso en el cual la información se dirige ??hacia el sistema neurovegetativo, provocando respuestas locales.

El masaje también produce un efecto de reorganización sobre la micro-circulación, de producción de nuevas células de colágeno y elastina. En resumen, actuando sólo sobre la piel, se obtienen respuestas reflejas en vísceras y músculos.

Indicaciones: En todos aquellos casos que en que se necesite reducir peso, grasa general o localizada, celulitis y flaccidez.
Zonas: Se puede realizar localmente en abdomen, brazos, glúteos, muslos…, o en todo el cuerpo.
Resultados: – Eliminación de la retención de líquidos.
– Entre un 40 % y un 60% de reducción de la grasa general o en zonas localizadas.
– Desaparece la pesadez de las piernas y el dolor debido a la mala circulación.
– Aumenta la producción del colágeno y la elastina de la piel, disminuyendo muchísimo la flaccidez de brazos, abdomen, piernas, glúteos…
– La celulitis mejora entre un 75% y un 85%.
Época del año: Se puede realizar en cualquier época.

Si quieres saber más sobre este tratamiento, ven a nuestro instituto. Te asesoraremos sin compromiso.