clt
En què consisteix CLT?
Es tracta d’una tècnica dissenyada i realitzada per dermatòlegs coreans amb l’objectiu de tensar i densificar l’estructura dèrmica de la pell i és molt similar a la tècnica de farciment en malla.
Connectiv Lifting Threads és una tècnica de lífting no quirúrgic que col?loca diversos fils a la dermis servint no només per millorar la flacciditat des de l’interior sinó també per estimular la proliferació de col?lagen i el col?lagen elàstic a la capa de la dermis com a resposta a una reacció tissular.
Connectiv Lifting Threads ajuda naturalment per produir un efecte d’estirament de la pell i l’aixecament de cara al mateix temps, creant un efecte lífting sense cirurgia.
Aquest fil està fet de polidioxanona (PDO), que és prou segur com per utilitzar-se en cirurgies cardíaques.
Els fils connect Lifting Threads són reabsorbibles i no provoquen rebuig per l’organisme, podent-se aplicar en diverses zones.
Es produeix un efecte lifting immediat, la millora s’observa al mes de la sessió i es consolida als 3 mesos.

Avantatges
És una tècnica senzilla, fàcil, econòmica i ràpida (dura menys d’1 hora), tant per al metge com per al pacient. El pacient podrà incorporar-se immediatament a les seves activitats.
És una tècnica mínimament invasiva; sense sutures, sense cirurgia, sense infeccions ni riscos per al pacient. Pot retocar-se en qualsevol moment si el pacient ho requereix.
Els fils PDO es reabsorbeixen en uns 6 mesos i el resultat té una durada de 12 a 18 mesos (té major durada que la toxina botulínica).
Produeixen un efecte lífting biològic per reacció fibroblástica i autoinducció de fils de col?lagen propis tipus I i tipus III al voltant dels fils inserits.
Aquesta tècnica la podem complementar amb altres tècniques de revitalització i tensat facial com PRP i també amb la col?locació conjunta de vitamines amb hialurònic.
Els fils Connect Lifting Threads són monofilament i es necessiten de 25-42 fils per pacient, aconseguint així un fort efecte de reestructuració de col?lagen.
El cos reaccionarà davant del fil produint una resposta inflamatòria mínima i una compactació regenerativa del teixit conjuntiu. Els resultats s’observen al mes, consolidant als 3 mesos.
Es poden aplicar en glutis, braços, abductors, abdomen, coll, escot i en tot el rostre.

…………………………………………………………………….

En qué consiste CLT?
Se trata de una técnica diseñada y realizada por dermatólogos coreanos con el objetivo de tensar y densificar la estructura dérmica y es muy similar a la técnica de relleno en malla.
Connectiv Lifting Threads es una técnica de lífting no quirúrgico que consiste en colocar diversos hilos en la dermis que sirven no sólo para mejorar la flaccidez desde el interior sino también para estimular la proliferación de colágeno y el colágeno elástico en la capa de la dermis como respuesta a una reacción tisular.
Connectiv Lifting Threads ayuda naturalmente por producir un efecto de estiramiento de la piel y la elevación de la cara al mismo tiempo, creando un efecto lífting sin cirugía.
Este hilo está hecho de polidioxanona (PDO), que es tan seguro como para utilizarse en cirugías cardíacas.
Los hilos Connect Lifting Threads son reabsorbibles y no provocan rechazo del organismo, pudiéndose aplicar en diversas zonas.
Se produce un efecto lifting inmediato, la mejora se observa al mes de la sesión y se consolida a los 3 meses.

Ventajas
Es una técnica sencilla, fácil, económica y rápida (dura menos de 1 hora), tanto para el médico como para el paciente. El paciente podrá incorporarse inmediatamente a sus actividades.
Es una técnica mínimamente invasiva; sin suturas, sin cirurgía, sin infecciones ni riesgos para el paciente. Puede retocarse en cualquier momentr si el paciente lo requiere.
Los hilos PDO se reabsorben en unos 6 meses y el resultado tiene una duración de 12 a 18 meses (tiene mayor duración que la toxina botulínica).
Producen un efecto lífting biológico por reacción fibroblástica y autoinducción de hilos de colágeno propios tipo I y tipo III alrededor de los hilos insertados.
Esta técnica la podemos complementar con otras técnicas de revitalización y tensado facial como PRP y también con la colocación conjunta de vitaminas con hialurónico.
Los hilos Connect Lifting Threads son monofilamento y se necesitan de 25-42 hilos por paciente, consiguiendo así un fuerte efecto de reestructuración de colágeno.
El cuerpo reaccionará delante del hilo produciendo una respuesta inflamatoria mínima y una compactación regenerativa del tejido conjuntivo. Los resultados se observan al mes, consolidándose a los 3 meses.
Se pueden aplicar en glúteos, brazos, abductores, abdomen, cuello, escote y en todo el rostro.