sudoracio

Un 3% de la població espanyola pateix de HIPERHIDROSIS o HIPERSUDORACIÓ (excés de suor). Aquest problema afecta en la qualitat de les seves vides, tant a nivell, social, afectiu, laboral o personal, doncs és molt molest treure’s la jaqueta i tenir sempre un cèrcol a la camisa o acabar-se de dutxar i al moment tornar a fer olor a suat. En realitat, les solucions que tenim a casa, com els desodorants, no són gaire efectives per aquests casos tan acusats, però gràcies a la Toxina Botulínica (Botox), que ara mateix és l’única solució no quirúrgica que hi ha, podem eliminar l’excés de l’activitat de les glàndules sudorípares de manera temporal.

Després d’un diagnòstic de l’alteració, s’administren, en la zona afectada, petites dosis de Toxina Botulínica mitjançant microinyeccions. La toxina és una proteïna produïda per un bacteri, que en petites dosis, s’utilitza per relaxar temporalment els muscles facials i millorar les arrugues.
Aquesta tècnica s’utilitza des de 1996 en el tractament de la hipersudoració o hiperhidrosis.
La seva funció és la de bloquejar la producció de “l’acetilcolina”, un neurotransmissor nerviós responsable d’activar la musculatura i les glàndules sudorípares ecrines, que afecten a la sudoració.

• Es garanteix un resultat del tot satisfactori en el 80% dels pacients i una millora considerable en el 20% restant.
• Els resultats comencen a ser visibles al cap de 3 dies i van millorant progressivament passada una setmana.
• Els resultats duren entre 7 i 8 mesos.
• És un tractament pràcticament indolor, no necessita anestèsia, doncs les agulles utilitzades són finíssimes.
• La sessió dura aproximadament 30’
• El pacient pot fer vida normal immediatament. Tan sols s’ha de evitar, durant les primeres hores, realitzar exercici físic o qualsevol activitat que activi la sudoració, com les saunes.
• El tractament es pot realitzar de 2 a 3 cops a l’any en casos greus, però si no és el cas, normalment es realitza 1 cop a l’any en èpoques de més calor.
• No té efectes secundaris, tan sols es pot notar una petita molèstia en la zona tractada, que va disminuint progressivament.

Si necessites més informació, no dubtis en trucar-nos al tel. 93 804 62 02 i aclarirem
tots els teus dubtes.

…………………………………………………………………………

Un 3% de la población española sufre de HIPERHIDROSIS o HIPERSUDORACIÓN (exceso de sudor). Este problema afecta en la calidad de vida, tanto a nivel social, como afectivo, laboral o personal, dado que es muy molest quitarse la chaqueta y tener siempre un desagradable círculo en la camisa, o acabarse de duchar y al momento volver a oler a sudor. En realidad, las soluciones que tenemos en casa, como los desodorantes, no son demasiado efectivos para estos casos tan acusados, pero gracies a la Toxina Botulínica (Botox), que ahora mismo es la única solución no quirúrgica que hay para este problema, podemos eliminar el exceso de actividad de las glándulas sudoríparas de manera temporal.

Después del diagnóstico de la alteración, se administran, en la zona afectada, pequeñas dosis de Toxina Botulínica mediante microinyecciones. La toxina es una proteina producida por una bacteria, que en pequeñas dosis, se utiliza para relajar temporalmente los músculos faciales y mejorar las arruguas.
Esta técnica se utiliza desde 1996 en el tratamiento de la hipersudoración o hiperhidrosis.
Su función es la de bloquear la producción de “la acetilcolina”, un neurotransmisor nervioso responsable de activar la musculatura y las glándulas sudoríparas ecrinas.

• Se garantiza un resultado totalmente satisfactorio en el 80% de los pacientes y una mejora considerable en el 20% restante.
• Los resultados comienzan a ser visibles al cabo de 3 días y van mejorando progresivamente pasada una semana.
• Los resultados duran entre 7 y 8 meses.
• Es un tratamiento prácticamente indoloro, no necesita anestesia, porque las agujas utilizadas son finísimas.
• La sesión dura aproximadamente 30’
• El paciente puede hacer vida normal immediatamente. Tan solo se ha de evitar, durante las primeras horas, realizar exercicio físico o cualquier actividad que active la sudoración, como los saunes.
• El tratamiento se puede realizar de 2 a 3 veces al año en casos graves, pero si no es el caso, normalmente es realiza 1 vez al año en épocas de más calor.
• No tiene efectos secundarios, tan solo se puede notar una pequeña molestia en la zona tratada, que va disminuyendo progresivament.

Si necesitas más información, no dudes en llamar al tel. 93 804 62 02 y aclararemos
todas tus dudas.